Testler Sağlık Egitim Adalet e-Ticaret Tarım Yönetim
ilt
uye
Google PageRank Checker
 İYİLEŞELİM.
Bu sorulara yanıtlarınız sizin kendi öznel saptamalarınızın bildirilmesidir. Lütfen size uyduğunu düşündüğünüz seçeneği belirleyiniz ve her soru için soruya yanıtınız "hayır" ise üstteki daireyi, "evet" ise alttaki daireyi işaretleyiniz ve altlarındaki içerisinde "Answer" yazılı dikdörtgeni tıklayınız.
indeks
1. Test sonunda önerdiğimiz web sayfalarını seçtikten sonra sol tıklayarak sayfayı ziyaret et seçeneği üzerinden görebilirsi-niz.
2. Önerilerimiz konuyu anlama-nıza yöneliktir, sağaltım işlemini kesinlikle kendi başınıza dene-meyiniz, doktorunuzla konuşu-nuz.
3. Soruların sağ taraflarındaki kaydırılabilir/değiştirilebilir re-simler otomatik olarak değişir halde yapılabilirlerdi. Konu ile ilgilenmeniz ve etkin olarak il-gilenmeniz açısından bu değiş-tirme işlemi size bırakılmıştır. Bu etkinliği yapamayacak öl-çüde hasta iseniz bu testlerle vakit geçirmeniz de hatalı olur.
4. Sağ tarafta verdiğimiz kay-naklardan yararlanabilirsiniz. Eğer İngilizce biliyor iseniz "Online Reference" arama ku-tusuna yazdığınız sözcüğü gö-rülen kaynaklardan her hangi birinde arattırabilirsiniz. Özel-likle "Medical Dictionary" ol-dukça geniş ölçüde bilgilen-diricidir.
KONU İLE İLGİLENENLER BİZE, AŞAĞIDAKİ ADRESİMİZE, E-MAIL GÖNDEREBİLİRLER, YARDIMICI OLMA OLANAKLARIMIZ MEVCUTTUR.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

İLİNTİLİ KAYNAKLAR
Aile Hekimliği (İng.)
Aile Hekimliği Sorgulama Sistemi (Personel için)
Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
Aile Hekimi Değiştirme
Bakanlıktan Sağlık Bilgilendirmesi
İlacım Nerede
İlac Sorgula
Temel Tıp Bilgileri
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
Aile Semptomlar Rehberi (İng.)
Erkek Sağlığı (İng.)
Kadın Sağlığı (İng.)
Bilgi Sistemleri Gn. Md.

Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by: