BECERİLERİMİZİ ve GELİŞME HIZINI SAPTAYALIM, ÖĞRENELİM, OPTİMAL GELİŞELİM.
Yanıt kutuları "kare" iseler 1'den fazla doğru yanıt vardır!
Bu nedenle seçiminizi yaptıktan sonra "Answer" üzerine tıklayınız.
Şekilli sorularda soru no. ile şekil no. uyumuna dikkat ediniz!
Zekâ (Arapça: ذكاء) ya da ruh biliminde anlak, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Başka bir deyişle anlak, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir. En geniş anlamıyla, genel zihin gücü olarak da tanımlanabilir. Zihnin algılama, bellek, düşünme, uslamlama, öğrenme gibi birçok işlevini içerir. Sözcük çok geniş anlamda kullanılsa da psikologlar tarafından yaratıcılık, kişilik, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır.
Zekayı etkileyenler kalıtım, doğum öncesi ve doğum sırasında başagelenler ve çevre olarak düşünülür.İlk ikili artık erişim dışı olduğu için çevre konusunda basit bilgilendirmenin yararı olabilir.
Çocuk doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanabilmek ve geliştirebilmek için varsıl uyarıcılarla donatılmış çevreye ihtiyaç duyar. Çevrenin zekâyı tam olarak ne ölçüde etkilediği saptanamamıştır. İlk yaşlarda ana babanın uyarması, ilgisi, zekâyı geliştirebileceği gibi, bunun tersi de olabilir. Bu konuda genellikle gözlenen, eğitim düzeyi düşük bir ana-babanın çocuğuna anlaksal yoldan ilgisinin az olduğu ve çocuğun (okul çağına gelene kadar) zekâ gelişiminin yavaş olduğudur. Genel olarak zekânın %75'i ilk dört yılda oluşur ve 20 yaşına kadar gelişimini sürdürür.
ok
1. !!
Bilgilenmek istediginizde fareyi "yz.yrd"lar üzerine getiriniz veya "rs.yrd"lar uzerine tıklayınız .
RY1 RY2dy
Doğru yanıt "d" seçeneğidir.
Bir Sonraki Soru
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      İLİNTİLİ KAYNAKLAR
Complete Book pdf
What the Tests Measure
What is ...
Concept of ...
Factors Influencing ...
Intelligence Test
Intelligence Test
Intlligence Tests
British Int. Test
International Org.
Tricky Questions
Tricky Questions
Math Questions
      TÜRKİYE'DE DURUM
Türkiye Zeka Vakfı
Zeka Oyunları Şampiyonası
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by: