BECERİLERİMİZİ ve GELİŞME HIZINI SAPTAYALIM, ÖĞRENELİM, OPTİMAL GELİŞELİM.
Yanıt kutuları "kare" iseler 1'den fazla doğru yanıt vardır!
Bu nedenle seçiminizi yaptıktan sonra "Answer" üzerine tıklayınız.
Şekilli sorularda soru no. ile şekil no. uyumuna dikkat ediniz!
Ekonomi sözcük olarak Yunanca eko=ev ve nomi=yönetim sözcüklerinin kaynaştırılmasıdır. Ekonomi nedir dediğimizde sınırı olmayan insan gereksinmelerini, kıt kaynaklarla karşılama faaliyetlerini inceleyen sosyal bir bilim olarak tanımlanır. Toplum genelinde; tüketim, üretim, paylaşım, gelir, kalkınma, büyüme gibi önemli toplumsal konuları inceler. Kaynakların kısıtlı olması nedeni ile insanlar farklı seçenekler arasından tercihte bulunmak durumunda kalırlar. Bu sebeple ekonomiye “tercih bilimi” de denmektedir.
Ekonominin kapsamı geniş, tanımı zordur. Bilimler öngörümler yapabilmek için vardırlar ama 2 ekonomistin öngörümü çoğu kez farklı olur. Bu nedenle ekonomi, tebabet benzeri, bir sanat olarak da düşünülmelidir.
Ünlü Alman iktisatçı F.Falke ekonomi tanımını şu şekilde ifade etmiştir. “Bir ülkenin doğal varlığının ve bir toplumun sosyal düzeninin oluşturduğu sınırlar içinde, belirli hayati hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakların ölçülü ve özenle kullanılması ve bu konudaki faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesidir.”. Sayfanın anlayışı da buna koşuttur.
ok
1. !!
Bilgilenmek istediginizde fareyi "yz.yrd"lar üzerine getiriniz veya "rs.yrd"lar uzerine tıklayınız .
RY1 RY2dy
Doğru yanıt "..." seçeneğidir.
Bir Sonraki Soru
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      İLİNTİLİ KAYNAKLAR
Rockefeller Vakfı
Wikipedia/Tarım Ekonomisi
Tarım EkonomisiHaritası
PhD Tez Yayını
Türkiye Tarım Arazisi
Bazı tarım arazilerinde bedel belirleme
Kendi Tüketimi için Çiftçilik
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Antibiyotik Kullanımı
Derin sürmesiz tarım
Derin sürmesiz tarım 1
Derin sürmesiz tarım 2
Derin sürmesiz tarım ekonomisi
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by: